Kulturotwórcza funkcja gier.
Społeczny i naukowy status ludologii
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Społeczny i naukowy status ludologii

Poznań 17 – 18 października 2009

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM mają zaszczyt zaprosić na piątą już konferencję z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier".

Dotychczasowe przedsięwzięcia Towarzystwa i cztery tomy publikacji pokonferencyjnych dowiodły, że badania nad grami - szybko postępujące na Zachodzie - zadomowiły się także w Polsce. Pragniemy zatem nadal rozwijać i upowszechniać w naszym kraju zainteresowanie tym kluczowym zagadnieniem współczesności.

W roku 2009 proponujemy uwzględnić następujące problemy:

 • Status ludologii w Polsce i poza jej granicami
 • Problemy badań nad grami: metodologiczne, praktyczne, etyczne
 • Teoria i praktyka tworzenia gier
 • Granie i jego skutki (dodatnie, ujemne) - z perspektywy naukowców, twórców, graczy, opinii publicznej
 • Środowisko badaczy gier w Polsce i na świecie
 • Organizacje, konferencje, czasopisma, samodzielni badacze
 • Ci, którzy tworzą gry: od programistów do dystrybutorów
 • Dziennikarze piszący o grach
 • Użytkownicy gier: akademicy, twórcy gier, gracze, ludzie mediów - znaczenie współpracy lub jej braku
 • Możliwości popularyzowania wiedzy ludologicznej
 • Gry w aspekcie społecznym i ekonomicznym
 • Gry komunikacyjne i językowe
 • Znaczenie gier w edukacji
 • Gry w kontekście międzykulturowym
 • Sporty tradycyjne a elektroniczne
 • Ekonomiczny aspekt gier

Wiele z tych kwestii poruszaliśmy już na wcześniejszych konferencjach PTBG. Dwa obszary tematyczne wydają się jednak nowe i zasługują na osobne zaakcentowanie. Pierwszy z nich - to naukowy status ludologii.

W jaki sposób ją opisywać? Czy jest ona dziedziną inter-, multi-, trans-, postdyscyplinarną? Samodzielną czy podporządkowaną? Czy można już mówić o niej jako nauce, czy też dopiero do takiej roli aspiruje?

Odpowiedź na te pytania ma niemałe znaczenie dla miejsca myśli ludologicznej w świecie akademickim.

Drugim takim problemem jest społeczny status naszej dziedziny.

Postanowiliśmy zwrócić uwagę na ludzi i instytucje, bez których ludologia nie mogłaby istnieć. Nie są to tylko naukowcy, ale też twórcy gier oraz sami gracze; niebagatelną rolę odgrywają również dziennikarze. Mamy nadzieję, że dyskusja na ten temat nie tylko poszerzy naszą świadomość ludologiczną, lecz także przyczyni się do ściślejszego połączenia środowisk związanych z grami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji!