Kulturotwórcza funkcja gier.
Społeczny i naukowy status ludologii
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
KOMUNIKAT 1.

Szanowni Państwo,
Na stronie konferencji w zakładce ‘Program’ można pobrać informator konferencji wraz z programem. Niezależnie od tego każdy uczestnik przy rejestracji na miejscu otrzyma komplet materiałów wraz z wydrukowanym informatorem.
Uprzejmie prosimy o informację osoby, które w programie zostały przydzielone do poszczególnych sekcji jako prowadzący a nie mogą pełnić tej funkcji. Brak informacji będzie oznaczał zgodę.
Osoby, które nie odnalazły swoich nazwisk na liście uczestników konferencji (zwłaszcza, jeśli planowały wystąpienie z referatem) uprzejmie prosimy o pilne zarejestrowanie się w systemie konferencji. Jeśli zaś były zarejestrowane a nie ma ich na liście prosimy o ponowną rejestrację ze zmienionym loginem i hasłem.
W zakładce ‘Lokalizacja’ zamieściliśmy aktualne informacje dot. miejsca rejestracji oraz wejścia na teren MTP wraz z mapką z zaznaczonymi wszystkimi punktami.
Aby uniknąć kolejek goście konferencji rejestrują się i otrzymują wejściówki na teren MTP i materiały konferencyjne w Hallu Wejścia Wschodniego na osobnym, odpowiednio oznaczonym stanowisku, przy którym dyżurować będą studenci ILS UAM. Goście konferencji wchodzą na teren MTP również z pominięciem tłumnie przybywających gości Poznań Game Arena bocznym wejściem naprzeciwko Dworca Zachodniego PKP.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Komitet organizacyjny

KOMUNIKAT 2.

Szanowni Państwo,
Dzisiaj (14.10.) najpóźniej do godziny 12.00 w południe będzie można pobrać z zakładki ‘Program’ poprawioną i uaktualnioną wersję informatora wraz z programem konferencji.
Niezależnie od tego każdy uczestnik konferencji przy rejestracji w hallu Wejścia Wschodniego MTP otrzyma komplet materiałów konferencyjnych wraz z wersją wydrukowaną.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Komitet organizacyjny

Szanowni Państwo,
wszystkim Gościom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok. Prelegentów serdecznie zapraszamy do zamieszczania artykułów w swoich profilach w systemie konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2009. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji artykuły zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma Homo Ludens. Termin nadsyłania tekstów podyktowany jest cyklicznością ukazywania się czasopisma (jeden numer na rok) oraz czasem potrzebnym na recenzje naukowe, opracowanie redakcyjne i korektę. Artykuły, które zostaną nadesłane po tym czasie mogą zostać rozpatrzone przy redakcji trzeciego numeru HL.
Wkrótce szczegółowe wymogi publikacji (nieco odmienne od tych, które wysyłane były wraz z automatyczną wiadomością z systemu) zostaną zamieszczone w zakładce ‘Wymogi publikacji’ na stronie konferencji. Więcej informacji nt. czasopisma Homo Ludens i poprzednich publikacji PTBG można znaleźć na stronie http://ptbg.org.pl/strona.php?id=9.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Komitet organizacyjny