Kulturotwórcza funkcja gier.
Społeczny i naukowy status ludologii
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60–759 Poznań, tel. (061) 866 04 22 www.PTBG.org.pl
 

Forum PTBG Strona Główna 

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Hipolita Cegielskiego ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198, 61–485 Poznań,
tel. (061) 829 29 25, fax: 829 29 26, www.ils.amu.edu.pl

ils  


Poznań Game Arena
Międzynarodowe Targi Poznańskie
 

 

 

 

oraz

Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier

ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań,
tel. (061) 847 91 55, fax. (061) 663 20 64,
www.kde.edu.pl

  
 

 

Konferencja objęta honorowym patronatem
 JM Rektora UAM

prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

 Rektora WSZ "Kadry dla Europy"

prof. WSZ KdE dr. Remigiusza Mielcarka

 Dziekana Wydziału Neofilologii UAM

prof. dr. hab. Teresy Tomaszkiewicz

 oraz 
Prezydenta Miasta Poznania 

Ryszarda Grobelnego


Partnerzy:

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier




 Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 

 



Partron medialny: