Kulturotwórcza funkcja gier.
Społeczny i naukowy status ludologii
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Komitet Organizacyjny konferencji:

Prof. UAM. dr hab. Camilla Badstübner-Kizik,
Prof. WSZ KdE dr Remigiusz Mielcarek,
dr Augustyn Surdyk,
dr Paweł Hostyński,
dr Jerzy Szeja,
mgr Emanuel Kulczycki,
mgr Roman Budzowski,
Stanisław Krawczyk,
Sekretarz Konferencji: dr Michał Mochocki,
dr Agata Zarzycka,
dr Britta Stőckmann,
dr Dominika Urbańska-Galanciak.