Kulturotwórcza funkcja gier.
Społeczny i naukowy status ludologii
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Koszt uczestnictwa:

Opłata konferencyjna (obejmująca koszty organizacji oraz materiały naukowe) wynosi 200 zł. Dla studentów – 50 zł. Dla członków PTBG opłata wynosi odpowiednio 190 zł i 40 zł i zawiera składkę za rok 2010. Przy czym określenie 'student' dotyczy osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA.

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2009". Wpłatę prosimy uiszczać do 27 września 2009. Dowód wpłaty prosimy przesłać na adres PTBG pocztą lub wersję zeskanowaną mailowo. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych.